• Email: stigesu@gmail.com
  • Telefoon: 400922
  • Adres: Metaalstraat no.2 Flora, Suriname

Rekeningnummers:

Wilt u een bijdrage leveren? Ook u kunt meehelpen aan de instandhouding van Stigesu en de uitbreiding van verdere professionalisering van ons tehuis. Met uw steun kunnen wij onze idealen verwezenlijken.

Wie zijn wij?

Welkom op de website van Stigesu.
Stigesu is een stichting, die zich inzet voor opvang en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Missie

Missie

Stigesu zet zich expliciet in voor het realiseren van kwalitatief goede zorg en dienstverlening. Werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg en daarmee de kwaliteit van het leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Visie

Missie

Voor Stigesu, werkend vanuit een inter-levensbeschouwlijke visie, zijn keuzevrijheid, vraaggestuurde zorg en ondersteuning belangrijke kernwaarden. De visie van Stigesu wordt het beste weergegeven in de volgende opsomming van uitgangspunten, die in kernwoorden zijn samengevat: - participatie in de samenleving, - ieder naar eigen mogelijkheden - persoonlijke ontwikkeling - respect, privacy en veiligheid - sociale contacten - persoonlijke ondersteuning, afgestemd op de vraag

Doelgroep

Missie

Stigesu biedt opvang en begeleiding aan pupillen in de leeftijd vanaf 7 jaar met een ernstige tot diepe verstandelijke beperking. Deze verstandelijke beperking kan gepaard gaan met zintuiglijke of lichamelijke beperkingen, epilepsie, autisme of bijvoorbeeld aandachts-, emotionele of gedragsstoornissen.

Geschiedenis

Missie

Stichting Betheljada biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden en is op dat gebied een pionier in Suriname. Zij probeert een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat. Daarnaast wil Betheljada door het aanbod aan zorggerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving.

Wilt u een bijdrage leveren? Ook u kunt meehelpen aan de instandhouding van Stichting Stigesu en de uitbreiding van verdere professionalisering van ons tehuis. Met uw steun kunnen wij onze idealen verwezenlijken.

Copyright © 2021 Stichting Sigesu. Alle rechten voorbehouden. Webdevelopment & Webdesign door Nios